Aankoop check

Om vertrouwen te creëren bij de potentiële koper is het aan te raden een verkoop check aan de bieden.


De verkoop check is een visuele inspectie van alle zichtbare bouwdelen van de woning. Naast de kwaliteitsbeoordeling en de rapportage van de bouwkundige gebreken, geeft deze check ook hersteladvies en de hieraan gerelateerde kosten. De kosten voor herstel van het bouwkundige gebrek worden verdeeld in directe kosten en kosten op termijn (1-15 jaar). Zo geeft u de potentiële koper inzicht in de staat van de woning op bouwkundig en financieel gebied.


In de verkoop check zit standaard een kostenberekening voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dit document is opgesteld volgens alle gestelde normen van de NHG (www.nhg.nl) Deze rapportage is adres gebonden, en dus te gebruiken voor NHG.


Wij bieden deze rapportages onder anderen aan de bekende Garantie Makelaars.

Indien u een woning op het oog heeft of tot kopen over wilt gaan is het zeer aan te raden het object bouwkundig te laten checken. Niet alles is zoals het er uit ziet, en bij een grote uitgave als deze kunt u maar beter het zekere voor het onzekere nemen.


De aankoop check is een rapportage op basis van een visuele inspectie, van de bouwkundige gebreken en geeft daarnaast ook hersteladviezen en herstelkosten. Deze kunnen, voor u als koper, goed van pas komen.


In de aankoop check zit standaard een kostenberekening voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dit document is opgesteld volgens alle gestelde normen van de NHG (www.nhg.nl)

WelkomWelkom.html

Bouwkundige check

Oplevering checkOplevering_keuring.html
Energie checkEnergie_Prestatie_Certificaat___Advies.html

Verkoop check  

Deze rapportages worden geaccepteerd en erkend door alle financiële instanties en geld verstrekkers. Het is een volledige rapportage met alles wat u nodig zult hebben.

ZakelijkZakelijk.html

Onafhankelijk, dus objectief.

Tarieven inclusief alle kosten.

Snelle uitvoering.

Heldere rapportages.

Standaard NHG rapport.

NHG erkend.

Rapportages met conditiemeting.

Keuringen verzekerd.