Oplevering check ?

Bij de eindoplevering wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. De aan- en opmerkingen over de woning worden in het “proces verbaal van oplevering” tijdens de eindoplevering genoteerd, zodat in de fase na de oplevering deze aan- en opmerkingen door de aannemer kunnen worden gecorrigeerd.


Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd.

Zelfs bij een nieuwbouw woning is het niet ongebruikelijk om gebreken aan te treffen. Wij kunnen u bijstaan tijdens de (voor)oplevering, om eventuele ongewenste verrassingen, na het betrekken van de woning, te voorkomen. Hiertoe bieden wij u de mogelijkheid voor een vooroplevering en/of eindoplevering

WelkomWelkom.html
Bouwkundige checkBouwkundige_keuring.html

Oplevering check

Energie checkEnergie_Prestatie_Certificaat___Advies.html

Eindoplevering  

De vooroplevering is een belangrijke handeling in het afwikkelen van het bouwproces. Voordat een woning definitief aan een koper wordt opgeleverd vindt er een vooroplevering plaats. De kopers worden uitgenodigd om de woning te bekijken en eventuele afwijkingen, op datgene wat is overgekomen, te melden aan de vertegenwoordiger van het bouwbedrijf.


Vooral bij de vooroplevering adviseren wij u, ons in de hand te nemen. Op deze wijze kunt u in een vroeg stadium bouwkundige gebreken en tekortkomingen signaleren en deze melden aan de aannemer. Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd. Achteraf krijgt u van ons een rapport van de bouwgebreken.

Vooroplevering 

ZakelijkZakelijk.html

Onafhankelijk, dus objectief.

Tarieven inclusief alle kosten.

Snelle uitvoering.

Heldere rapportages.

Standaard NHG rapport.

NHG erkend.

Rapportages met conditiemeting.

Keuringen verzekerd.